HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - Gyöngyvirág Szociális Szolgálat

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

SZOLGÁLTATÁSOK

Szociális segítés













Személyi gondozás

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Házi segítségnyújtás keretében otthonukban élő főleg idős emberek részére nyújtunk segítséget.
A segítségnyújtást szakképzett gondozók végzik munkanapokon 8.30 és 15.30 óra között.
A házi segítség nyújtás igénybevételét gondozási szükséglet vizsgálat előzi meg, amelyet a vezető gondozó végez. A szükséglet vizsgálat során egy 14 pontból álló felmérőlap kerül kitöltésre, amelyből 4 pontot az igénybe vevő háziorvosa és 10 pontot a vezető gondozó tölt ki.
A vizsgálatra azért van szükség, mert ez határozza meg a segítségnyújtás módját.
Házi segítségnyújtás keretében igénybe vehető szociális segítés és személyi gondozás, amelyek során a gondozók az alábbi tevékenységeket végezhetik.
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
–    takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
   mosás
   vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
–    bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
   segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
   mosogatás
   ruhajavítás
   közkútról, fúrtkútról vízhordás
   tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
   télen hóeltakarítás és síkosságmentesítés a lakás bejárata előtt
   kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése
Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
–    információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
   családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
   az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
   ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozási és ápolási feladatok körében:
–    mosdatás
   fürdetés
   öltöztetés
   ágyazás, ágyneműcsere
   inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
   haj, arcszőrzet ápolás
   száj, fog és protézis ápolása
   körömápolás, bőrápolás
   folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
   mozgatás ágyban
   decubitus megelőzés
   felületi sebkezelés
   sztómazsák cseréje
   gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
   vérnyomás és vércukor mérése
   hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
   kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
   kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
   a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

A gondozási feladatokat és a feladat ellátás időtartamát a megállapodásban rögzítik.
A szolgáltatás igénybevételéért a fenntartó rendeletében meghatározottak szerint személyi térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj megfizetésének alapja a gondozási feladatra fordított idő, amelyet a gondozó a feladat ellátáskor a tevékenységi naplóban rögzít, az ellátott pedig azt aláírásával igazolja.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz